INTERVIEW for COSMOPOLITAN magazine (Russia) by Anastasiya Soldatova, CEO&Founder model agency “MAG Model Agent Group”:

4-23-2020

INTERVIEW for COSMOPOLITAN magazine (Russia) by Anastasiya Soldatova, CEO&Founder model agency “MAG Model Agent Group”:

https://www.cosmo.ru/lifestyle/stil-zhizni/kto-stoit-za-uspehom-modeley/